(53168-GF0-030)

SKU 53168-GF0-030
Shipping Weight 0.5000kg
Shipping Width 0.140m
Shipping Height 0.140m
Shipping Length 0.100m
Shipping Cubic 0.001960000m3
Unit Of Measure ea