(17624-GF8-003)

SKU 17624-GF8-003
Shipping Weight 0.4500kg
Shipping Width 0.140m
Shipping Height 0.140m
Shipping Length 0.100m
Shipping Cubic 0.001960000m3
Unit Of Measure ea